τον κάλεσε το σκότος
του μέλλοντος
τον τάισαν οι ψυχές μας
το αναιμικό φως
του δειλινού
μια λάμψη
στον παράδεισο