κοίταξα στο πρόσωπο ενός παγωμένου αγγέλου

είδα το πρόσωπό μου