βαθύτερα στον κόσμο των ονείρων
παραλύοντας το νεκρό παρόν
το σκοτάδι ζωντανεύει
οι πύλες ανοίγουν
βαθύτερα στον κόσμο των ονείρων
στη συμφωνία της σιωπής