για να γιατρέψει τις πληγές του κόσμου
με τα όνειρα των νεκρών