μέσα στις σκοτεινότερες μέρες
μέσα στα σιωπηλά δάση
οι κυρίαρχοι των αιώνων
αναπνέουν
και περιμένουν
την αναγέννηση του ήλιου