άφησα τον άνεμο να με μεταφέρει
σε μια κοιλάδα όπου
βασίλευε ο ήλιος
όπου γεννιόμουν μέσα στο φως